Retur til home

Djævelens Politiske Ordbog

Andre har skrevet "Djævelens Ordbog" før (først og fremmest Ambrose Bierce). Denne variation sigter på de politiske og daglige udtryk, vi møder i pressen, fra talerstolen og på jobbet
Advokatundersøgelse
En undersøgelse af en myndigheds arbejde der konkluderer, at godt nok har intet været, som det burde have været, men at det på den anden side ikke er muligt at placere noget politisk ansvar.
Afbureaukratisering
Fjernelse af offentlighedens indsigt og kontrol med samfundets organisationer
Alvorligt, at tage noget meget
At udsætte en beslutning indtil videre
Ansvar
Et stort gyldent håndtryk
Ansvarlig politiker
En politiker, der "tager ansvar", dvs. træffer beslutninger, men som ikke skal stilles til ansvar bagefter
Arbejdsudbud
dss. arbejdsløshed
Armslængdeprincippet
d.s.s DR Fiktion
Asymmetrisk krigsførelse
Når et u-land skyder igen.
Bagstræberisk
d.s.s. demokratisk
Barselsorlov
En passende anledning til at revurdere firmaets arbejdsgange for at se, om der kan optimeres og spares medarbejdere
Bibliotek
Noget fjerntliggende hvor man vist stadig har enkelte bøger - og ingen bibliotekarer
Bonus
En større sum penge der udbetales til chefer i det offentlige, der har med stor succes har demonstreret, at alt hvad det offentlige rører ved, skal gå galt. For det ville da være rædsomt, hvis det lykkedes
Borgerservice
Træhestens moderne afløser
Bred folkelig debat
Vild og uhæmmet propaganda fra regeringens side i alle massemedier
Bredt forlig
En anordning der forhindrer de deltagende partier i at blive klogere
Brevhemmeligheden
Det forhold at det er en dyb hemmelighed, hvem der også læser dine breve
Bæredygtig
1) Som holder frem til næste valg

2) Profitabel

Career for me
Arme og ben-firma
Chef
En leder der bakker en op i fremgangstider og ofrer en i modgangstider
Cirkulær økonomi
At fremstille og købe nye dieseltog og sende dem til ophugning/nedsmeltning uden at de rigtigt har været ude at køre
Civile
Mistænkeligt udseende personer, der befandt sig det forkerte sted
Civilisation
Mitrailleuser og maskingeværer brugt mod de indfødte
Coach
En særligt uddannet person, der kan citere alle de væsentligste skriftsteder fra Gajol-pakkerne
Danske model, den
Et spil med mærkede kort efter en køreplan aftalt i Finansministeriet og betalt af lønmodtagerne
Danske værdier
Findes i obskure selskaber i Panama og andre skumle steder
Debat
Det er OS, der ejer aviserne. Det er OS, der kontrollerer radio og tv. Det er OS, der ejer de sociale medier. Hvis du accepterer det, så må du gerne være med
Deleøkonomi
Økonomi uden skatter, afgifter - og fagforeninger
Demokrati
1) Retten til at lede og fordele arbejdet
2) At overlade afgørende beslutninger til Tyskland
Demokratisk styre
En regering der sælger landets ressourcer billigt til Vesten
Der er endnu ikke truffet nogen beslutning
Hold kæft!
Der er truffet en beslutning
Hold kæft eller vi sender politiet!
Despotisk styre
En regering der sælger landets ressourcer til Kina
Dokumentere
Når det at krydse af i skemaer bliver et mål i sig selv, på bekostning af andre opgaver
Dublin-forordningen
En forordning der tilsiger, at lande som Grækenland og Italien selv må bære ansvaret for at have placeret deres lande så dumt, som de har gjort. De kunne bare have anbragt dem langt fra Middelhavet lige som alle andre!
Dynamik
En uimodståelig trang til at smide det næsten nye fladskærms-tv ud og købe et helt nyt
Ejerskab, at tage
At skille ansvar (= skyld) og magt skarpt ad
Eklatant
Noget man siger, når man ikke har flere undskyldninger og udflugter, og derfor skyder ansvaret over på andre
Ekspert
En cand.et-eller-andet, der vil sige det, du vil, at andre skal tro
Empowerment
1) At sætte folk til at lave noget, de ikke er gode til, mens man fyrer dem, der var gode til det
2) Vistnok det samme som at vise PowerPoint
Engagerede medarbejdere
Overtidsbetaling? Hvad er det?
Erfaring
Den viden der holder os fra at gøre i nælderne. Og som forhindrer os i at finde gode løsninger på problemer.
Etik
Forestillingen om at man arbejder for et højere mål, til menneskehedens bedste, mens man fylder sine egne lommer
EU
Et grandiost samarbejde mellem Tyskland og Frankrig og med forskellige småstater som hangarounds
Europa
Et geografisk begreb, der ikke omfatter hele Europa, men snarere minder om en ost
Evidens
En god undskyldning for at udskyde en beslutning, til det alligevel er for sent
Fake news
"De andres" fake news!
Faglige rettigheder
En anden betegnelse for handelshindringer
Fastslå
At fremføre et usandt udsagn uden at behøve bevise dets sandhed. At udelukke enhver diskussion
Fejl
Bevidst overtrædelse af klare love eller regler, som desværre er kommet frem i pressen
fire forbehold, de
Politik med en halveringstid på 2-4 år
Flertal
At flertal ved et valg eller en folkeafstemning kan deles i to kategorier:
1) Et klart flertal. Et flertal på 51 % til vores fordel.
2) Et knebent/snævert flertal. Et flertal i mod os. Her er det vigtigt ved enhver given lejlighed at trække de vælgere fra, der ikke stemte.
Flexicurity
Det besynderlige fænomen, at noget er mere fleksibelt i den ene retning end i den anden
Flygtning
En person, der ikke forstår at værdsætte de maleriske skudhuller i murene, den friske luft fra de sprængte vinduer, den aromatiske duft fra ligene i gaderne eller spændingen i tilværelsen fra dødspatruljerne
Folkeafstemning
En iterativ proces, der kan gentages, indtil befolkningen har stemt ja. D.s.s. en afstemning af folket
Folkelig
Politikere i slips og jakkesæt
Folkestyre
Betegnelse for den meget vanskelige kunst at styre folket
Folket
Et samfundsmæssigt fremmedelement, der kun har begrænset relevans hvert fjerde år
Fordomsfri
Privatiseret
Fordomsfri debat
Anders Fogh Rasmussen har ordet
Forsigtighedsprincippet
Ingen forbud før der er lig på bordet og investeringen tjent hjem
Fortælling
Virtual Reality af en verden med glade køer på græs, svin med krølle på halen og lykkelige europæere, der samarbejder harmonisk under førerskab af deres vise og elskede politikere
Fredsdividende
En psykotisk vrangforestilling hos hos sødsuppesocialister og -humanister
Fredsskabende foranstaltninger
Bombninger udført fra meget stor højde
Fremadrettet
Det virker ikke nu. Og det vil det heller ikke komme til. Men lad os lade som om, det gør
Fremskridt
De små ændringer, der irriterer gamle folk, og som bliver overset af de unge, hvis tilslutning man fisker efter. Eksempler kan være at ændre stavemåden på en by, fjerne postkasser, øge portoen, ikke bringe posten ud - og remixe rådhusklokkerne inden 12-radioavisen.
Fremtidssikret
Viker engang i løbet af de næste par år
Frihed
Retten for en kapitalist til at udbytte - og til at blive udbyttet
Frisind
En ubændig trang til at diktere regler og love for andre menneskers påklædning
Funktionel lidelse
Hysterikere og hypokondere, der bare skal piskes til at tage sig sammen
Gang på jord, ingen
Jeg er løbet tør for argumenter og hold så kæft!
Garanti
Det kortest målelige tidsrum mellem to politikerudtalelser
Gazelle-virksomhed
En givtig virksomhed, der gerne opædes af de store rovdyr
Globale Landsby, den
Direkte tv-reportager fra det seneste straffebombardement
Handlekraftigt
Uovervejet
Herskerteknikker
Et magisk ord der ved at udtales eller skrives afslutter enhver diskussion, idet modparten lyses i band
Historisk
Adjektiv man kan bruge om et eller andet, hvis man ikke kan finde noget godt at sige, men nødigt vil stå med noget skidt
Holdspiller
Betegnelse for en medarbejder der forstår at hold-e kæft!
Hverdagens helte
Dem, som ikke får en ordentlig løn, men hvis arbejde ikke kan undværes. Så de kan få et honninghjerte, kan de
Hvis det er dét, der skal til
Når konventioner og menneskerettigheder rager mig ... Og jeg kan ikke gennemskue problemet, så jeg lader som om, jeg er stærk og handlekraftig
Høring
Helligdagene fra Skærtorsdag til 2. Påskedag, hvor alle interesseorganisationer har lukket og derfor ikke kan behandle teksten til et lovsforslag ordentligt
Hårdt mod hårdt, at sætte
At sætte væbnet politi eller militær ind mod fredelige demonstranter og påberåbe sig lovligheden af dette
Ideudvikling
En langstrakt afledningsmanøvre
Innovation
At finde på nye måder at skære ned på
Integrationsydelse
En offentlig ydelse til flygtninge og indvandrere, der effektivt udelukker dem fra samfundet
Intelligens (du er jo en intelligent ung mand ...)
Evnen til at se en sag fra vores side
International lov
2500 km: rækkevidden af et Tomahawk-missil
Internationale samfund, det
Wall Street og de dermed forbundne organisationer
Jeg hører, hvad du siger
Frankly, my dear, I don't give a damn!
Kapitalisme
Den bedst tænkelige af alle verdener. Og i øvrigt er du for dum til at tænke selv
Kom nu ind i kampen
1) Hold kæft og gør som vi siger
2) Gamle nar, fald død om!
3) Hold op med at kæmpe!
Komfortzone, at komme ud af sin
Businesstalk for: Det er kun godt, når man faktisk har det dårligt. Ellers kunne folk jo begynde at drømme om at have det godt, når de er på arbejde!
Kommunikere ("Vi har ikke været gode nok til at kommunikere ...")
Evnen til at bilde borgerne (eller politikerne) ind, at de får noget, som de er blevet lovet, uden at man faktisk leverer det eller kan hænges op på, at man nogensinde har lovet det
Konsekvens
At sætte børn i fængsel
Konspirationsteoretiker
Enhver der er uenig i krigsministerens gode ide om et efterretningshack i alle spændende danske it-systemer
Kontanthjælpsloft
Det skal ikke kunne betale sig at leve
Kreative klasse, den
De folk, der beskæftiger sig med reklame, tale-tv, kreativ bogføring og upraktiske måder at presse en citron
Krig
Politikkens fortsættelse med Daisy Cutter
Krigsforbrydelse
En krigsforbrydeklse er f.eks., hvis Rusland eller Ruslands venner bomber civile. I modsætning hertil er det en fejltagelse, hvis USA eller USAs venner bomber civile
Krisestyring
1) Optrapning
2) Krig + spin
Kristendom
Statsautoriseret overtro
Kritisk
Hårdnakket at holde fast i en afvisning af alle undersøgelser, der antyder, at det ikke går fantastisk eller at menneskelige aktiviteter kunne have noget at gøre med klimaforandringerne
Kulturrelativisme
Den fejlagtige påstand at andre kulturer på enkelte områder kunne tænkes at være næsten lige så gode som den danske kultur, således som den er forkyndt for folket i "Matador"
Kursstabilitet
se over Titanic (der er ikke så megen plads under!)
Landbrugsland
Et land der importerer soya og lukker gylle ud
Lange bane, på den
Det virker ikke umiddelbart - eller middelbart
Lavthængende frugter
1) Almindelig logik tilsiger, at selv om der kun er én frugt tilbage, så vil mindst en være mest lavthængende. "Lavthængende frugter" hører til Girafsproget.
2) SOSU-assistenter og sygeplejersker
Lean-modellen
En effektivisering af arbejdsgange således at man først får leveret en brandbil, lige før ildebranden bryder ud
Legitime interesser
Retten til at afsætte et andet lands regering og indsætte egne politikeres børn som ministre, forudsat at landet har vigtige råstoffer eller "ligger strategisk"
Liberalisering
At lægge moms på f.eks. posten for at gøre portoen billigere
Liberalisme
1) Den stærkes værn mod de svage
2) Et politisk-økonomisk system baseret på den antagelse, at individuel grådighed, forudsat at denne ikke hæmmes af regler og love, vil være til gavn for alle
3) Når staten fastsætter regler for kvinders påklædning i det offentlige rum af hensyn til den personlige frihed
Lille mand, den
En fiktiv eksistens, som de fleste antages at identificere sig med og hvis interesser, "man" (godfather) varetager. Også kaldet en "klient"
Lovforberedende arbejde
At oversætte et direktiv fra fransk
Lyve, at
At kritisere EU
Lægge hånden på kogepladen
At rose sig selv af for gøre noget virkeligt dumt
Mangelfuld information
Vi er blevet afsløret i en åbenlys løgn
Masseødelæggelsesvåben
Oliefelter vi gerne vil have kontrol over
Menneskerettigheder
En bil, billig benzin og 59 tv-kanaler
Meritokrati
1) Et system, hvor folk, der er næsten - men kun næsten - lige så gode som chefen til at spille golf eller tennis, bliver forfremmet
2) Desuden at enhver er berettiget til den uddannelse, som ens faders/moders penge under bordet kan bestikke sig til
Moderne
Af nyere dato end Djengis Khan
Modernisering
At erstatte noget, der virker, med noget der ikke gør (EFI, AMANDA, POLSAG, Rejsekortet ...)
Motiverende foranstaltning
At blive sat på gaden
Motorvej
En moderne udgave af de ægyptiske pyramider, der dels skal sikre bygherren evigt liv og minde, dels skal påkalde gudernes velvilje og skabe vækst
Mæcen
En person der har tjent eller arvet så mange penge, at det har gjort vedkommende til ekspert inden for kunst og arkitektur
Nation building
a) Finde en af de mest korrupte og føjelige mænd og indsætte ham som præsident
b) At levere våben og ammunition til den lokale filial af al-Qaeda
Nationale Kompromis, Det
De fortabte ministertaburetter
Natur
Byparker, rapsmarker og golfbaner, der gennem intensiv sprøjtning er renset for fremmede planter og enhver form for dyreliv
Notat
En slags politisk livsforsikring, der modsiger fakta, men som forventes at kunne redde en, hvis man ellers kan huske, hvilken skuffe man lagde det i
Nyttejob
Et job, som ingen vil tage, fordi ingen vil betale for at få det udført. Velegnet til at skyde ansvaret for alt muligt over på arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere og andre uden en stærk stemme.
Nyttige idioter
En apokryf udtalelse af Lenin. Det er uvist, hvem der hentydes til, men de er i hvert fald bedre end de såkaldte unyttige idioter
Nærhedsprincippet
1) Det princip, at man skal være i nærheden af Bruxelles for at få indflydelse
2) At Bruxelles vil være nærværende i stort og småt
Næstekærlighed
- at kysse sin ægtefælde
- at tæve sine børn
- at skubbe fremmede ud i vandet igen
Nødvendige tiltag/nødvendige politik
Yderligere nedskæringer og besparelser
Nøgletal
Intetsigende tal udregnet på magisk vis, der siger meget lidt om problemerne
Når det er sagt ...
Jeg prøver lige, om jeg kan blæse og have mel i munden
Offentlighed i forvaltningen
Det princip at væsentlige beslutninger forlægges til den lukkede del af dagsordenen eller til private møder
Offentlighedslov
Genindførelsen af Gehejmekonciliet og Gehejmeråder
Omprioriteringsbidrag
Milde gaver til dem der har, fra dem som lidet har
Omstillingsparat
Som har mistet viljen til at protestere
Opblødning af faggrænser
At forudsætningen for at passe et arbejde er, at man ved så lidt som muligt om faget
Orden
Et særligt kendetegn udført i metal, der signalerer, at bæreren tilhører en særlig subkultur, med en egen argot og ritus
Organiseret kriminalitet
3 butikstyve med en bil
Overenskomst
Et lovindgreb der jaskes igennem Folketinget på rekordtid
Pakke
En samling uovervejede beslutninger til at løse et kronisk problem, serveret med alle spindoktorernes trommer, finansieret ved besparelser på nødvendige udgifter til svage, syge og fattigrøve
Politik
Krigens fortsættelse med andre midler
Politiets Efterretningstjeneste
Et serviceorgan for hele venstrefløjen, der sørger for at tage referater af alle møder, vedligeholde medlems- og stillerlister, samt opbevarer kopier af alle manifester og udtalelser. Er du kommet til at slette en fil eller er din harddisk smadret, så skaffer de dig dine data. Er du faret vild, kan de fortælle dig, hvor du er
Populisme
1) Når politikere siger det samme som Inger Støjberg og Trine Bramsen, men ikke er Inger Støjberg eller Trine Bramsen
2) De partier, der er uden for de hellige partier (nemlig Socialdemokratiet, Venstre og De Radikale), og som er imod EU
Privathospitaler
Manifesteringen af den forestilling, at sundhedspleje bliver bedre og billigere, hvis aktionærer også skal tjene på den
Proaktiv
Det er dit problem, at jeg ikke har forudset problemet, ikke mit!
Produktudvikling
En ingeniørmæssig disciplin, der sikrer mod genbrug af gamle reservedele
Professionel bestyrelse
En bestyrelse der ikke lever af at skabe men af at sidde
Prognose
Udsæt ikke til i morgen, hvad du kan vente med at tænke på til næste valgperiode
Præmis, ikke anerkende din
Det kan godt være, at du har ret. Og det kan godt være, at du kan bevise det. Men jeg har magten
Rationalisering
Forestillingen om at færre mennesker kan udføre mere arbejde, hvis bare de får nogle tilstrækkeligt bureaukratiske retningslinjer. Og evt. et forsinket og besværligt it-system
Realpolitik
a) Kunsten at pisse på sine vælgere på en sådan måde, at de også stemmer på en næste gang
b) At give hånd til blodige diktatorer og lade dem betale ens valgkamp
c) dss. symbolpolitik, bare når man selv gør det
Reform
Forringelse eller afskaffelse af noget
Regulering
Fy fy skamme skamme slut forbudt!
Rejse, vi er på en
Nej, jeg aner heller ikke, hvad vi laver eller hvorfor?
Reklamefinansieret
Noget man bør være særlig glad for, fordi man selv har betalt det uden at have noget besvær med at skulle tage stilling til noget
Relativisme
Den afskyelige mening, at mordet på en uskyldig muslim er lige så sørgeligt som mordet på en kristen
Religion
Statsautoriseret overtro
Resultatorienteret
Villig til at gå på kompromis med regler, måske for villig
Retsfølelsen
En klam kælder af stammesamfund og mørk middelalder, man kan rode i, når man vil indføre drakoniske straffe for småkriminelle (og henlægge sager om skattesvindel og bedrageri i megaklassen).
Retssamfund
Et system hvor store firmaer og rige mennesker kan trække en sag ud i det uendelige
Rundkredspædagogik
Modsætningen til det korrekte førerprincip
Rygende pistol
Nu er det blevet for tydeligt til, at vi kan ignorere det længere. Vi må nedsætte en kommission
Samfundsstøtte
En borger der skælder ud på de arbejdsløse, kræver mere politi og strengere straffe. Og som snyder i skat, begår dokumentfalsk og underslæb inden vedkommende forsvinder til udlandet med et ridderkors på bringen
Sandheden skal frem i lyset
Der skal nedsættes en kommision, hvis konklusion snart vil blive den foreskrevet
Selvcensur
Den foragtelige praksis at undlade at bringe satire fordi man er angst for at vække mørke magters grænseløse hævntørst. Som da man aflyste julekalenderen af angst for DF
Skabe klarhed
Pay no attention to the man behind the curtain
Skattely
Et land der har ualmindeligt lave takster for virksomheder, som kun har en pro-forma adresse i landet. Desuden hemmeligholdes alle oplysninger om de virksomheder (og rigmænd), der har deres adresse eller konti i landet. Lande, der er medlem af EU, er per definition ikke skattely, selv om de ellers svarer til beskrivelsen
Slyngelstat
En stat, der groft træder basale menneskerettigheder (eller ejendomsretten) under fode - og som VI ikke er allieret med
Slå fast
Lyve hurtigere end en hest kan rende
Socialt hensyn
At sænke mindstelønnen
Solidaritet
At give til de rige og over for de fattige: Strafen, strafen - und strafen
Spindoktor
Antropoid løgnhals og lynafleder
Statsoverhoved
d.s.s. finansminister
Stordriftsfordele
1) Se IKKE under Rigshospitalet og H:S
2) Lavere løn.
Straffeattest
Et moderne "tyvsmærke", der sikrer, at en engang straffet har meget svært ved at komme ud af kriminaliteten igen
Stram økonomisk politik
Skattelettelser for de rige
Stærk mand, en
En mand med en svag moral og gode forbindelser til samfundets voldsapparat
Subsidiaritetsprincippet
Det hellige princip at de forhold som Bruxelles (endnu) ikke har nogen mening om, det må man godt bestemme lokalt
Sund fornuft
1) Når argumenterne ikke rækker
2) Fravær af fakta
Symbolpolitik
Det forhold at modparten vil lovgive om eller debattere et principielt emne, som man ikke selv har den ringeste lyst til at behandle
Synergi
At stoppe flere "ressourcer" ind i samme storrumskontor
Synlig ledelse
They seek him here, they seek him there ...
SÃ¥et tvivl om, der er
Et parti tillader sig at være uenig med regeringen
Tage ansvar
At gøre som regeringen siger. Så er man ansvarlig (men bliver aldrig stillet til ansvar)
Tavse flertal, Det
En fiktion der kan tages som indtægt for ens egne synspunkter
Teamplayer
dss. spytslikker
Teknokrati
En regeringsform hvor politikerne er erstattet med bankfolk og andre økonomer, der er uafhængige af vælgerne og meget afhængige af banker og storkapital. De skal gerne være specialiserede i Milton Friedmans teorier
Tiltalefrafald
En elegant juridisk finte, der gør det muligt offentligt at dømme en person skyldig, selv om beviserne ikke findes, men således at vedkommende ikke kan rense sig selvc ved at appellere
Transport
Økonomisk-politisk teori om, at man skaber vækst og velfærd ved at køre grise og kalve rundt på de europæiske motorveje
Trække i arbejdstøjet
At gennemføre de politiske tiltag, som man tog skarpt afstand fra under valgkampen
Uafhængig
Som vi og vore venner har betalt for
Udlændingeservice
Nysprog for grænsegendarmeriet
Ud over stepperne, bare
Jeg har ingen anelse om, hvordan du skal løse problemet
Uret
Når en ansvarlig politiker faktisk bliver stillet til ansvar
Value-added
Fakturerbar
Velfærd
1) Når de rige har det godt og får det bedre
2) At du selv får lov til at betale, hvis du bliver syg
3) Stadig ringere dagpenge
4) Endnu en Mercedes
Videnskabelig metode
Pille de konklusioner ud af de undersøgelser, der giver mig ret - og ignorere resten
Virtual reality
At indkassere rationaliseringsgevinsten på et offentligt it-projekt allerede ved den første forsinkelse på projektet
Vismænd
Uopdragne økonomer
Vurderet, vi har
Vi er fløjtende ligeglade med dine meninger
Værdigt trængende
Mennesker med så høj en indkomst, at de er nødt til at betale mindre i skat end andre
Værdikamp
Tilsvining af groveste art
Værdiskabende
Fakturering
Whataboutism
Jeg må gerne kaste både den første og den anden sten, selv om jeg er en svar synder, og selv om jeg bor i et glashus. Men du må ikke kritisere mig for det.
Whistleblower
En skændig kriminel, der afslører vores kriminelle aktiviteter
Ytringsfrihed
Retten, ja pligten, til at gentage, hvad Trykkefrihedsselskabets medlemmer siger og skriver, uanset hvor tåbeligt det lyder. Især at lave og genbruge ondskabsfulde tegninger af profeten Muhammed. Må ikke forveksles med den dødssynd at omtale Dansk Landbrugs (fred være med det) brug af sprøjtegifte og antibiotika
Økonomisk teori
Økonomisk teori kan reduceres til få axiomer, nemlig:
Jo lavere løn, vi får, desto rigere bliver vi
Jo højere arbejdsløshed vi har, desto mindre arbejdsløshed får vi
Jo lavere skat de rige får, desto mere lyst til at arbejde får proletariatet
Økonomisk vækst
Højere husleje og lavere dagpenge
Øvelsen går ud på
Der er intet at diskutere. Beslutningen er taget. Nu skal du/I bare sige ja
 
   

 
Retur til home
(c) Ditlev V. Petersen/Potemkin 2001