Retur til forside


Hvem og hvad var Potemkin? 


Grigorij Potjomkin, som han sommetider staves på dansk, var bl.a. minister under Katarina den Store af Rusland. Han var også hendes elsker - i perioder. Da Katarina foretog en rejse til Krim, beså hun på vejen flere idylliske landsbyer, som i virkeligheden var kulisser opstillet på foranledning af Potemkin. Siger myten. Deraf ordet potemkinkulisse.

Potemkin gav navn til et slagskib (ukorrekt benævnt panserkrydser i den tyske udgave af filmen nævnt senere) i den Russiske Sortehavsflåde, hvor besætningen den 14.6.1905 gjorde mytteri, dræbte et par officerer, hejste den røde fane, og sejlede til Odessa for at deltage i den første russiske revolution. Oprøret er skildret i en meget berømt film af Sergej Eisenstein. Da revolutionen mislykkedes, sejlede skibet til Rumænien, hvor besætningen gik i land og søgte at gøre sig usynlig. Slagskibet blev omdøbt til Skt. Panteleimon og igen indlemmet i flåden. Under interventionskrigene efter Den Store Oktoberrevolution blev skibet beslaglagt af englænderne, der sprængte maskinen. Skibet blev senere ophugget. Tilbage blev kun ét huebånd fra en matroshue, som blev fundet i Rumænien. Og guderne må vide hvor det gemmer sig nu.